Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waargenomen soorten

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Zwartbuikfluiteend-
2.Rosse Fluiteend-
3.Rotgans-
4.Zwartbuikrotgans-
5.Witbuikrotgans-
6.Roodhalsgans-
7.Grote Canadese Gans
8.canadese gans spec.
9.Kleine Canadese Gans (parvipes)
10.hybride Canadese gans x Grauwe gans
11.hybride Canadese Gans x Soepgans-
12.hybride Canadese Gans x Kolgans-
13.Brandgans
14.hybride Brandgans x Canadese Gans
15.hybride Brandgans x Grauwe Gans-
16.hybride Brandgans x Kolgans-
17.hybride Brandgans x Sneeuwgans-
18.Kleine Canadese Gans (minima)
19.Kleine Canadese Gans (hutchinsii)-
20.Indische Gans
21.hybride Indische Gans x Brandgans-
22.hybride Indische Gans x Grauwe Gans-
23.Keizergans-
24.Ross` Gans-
25.Sneeuwgans-
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Grote Sneeuwgans-
27.Grauwe Gans
28.Soepgans
29.Zwaangans
30.Knobbelgans (Chinese)
31.Taigarietgans-
32.Kleine Rietgans-
33.Toendrarietgans-
34.Rietgans (Toendra of Taiga)-
35.Kolgans
36.Kolgans (albifrons)-
37.Dwerggans-
38.Zwarte Zwaan
39.Knobbelzwaan
40.Kleine Zwaan-
41.Wilde Zwaan-
42.Zwaan spec.
43.hybride gans-
44.Gans spec.
45.Nijlgans
46.Magelhaengans
47.Bergeend
48.Casarca
49.hybride Casarca x Bergeend-
50.Muskuseend
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.Carolina-eend
52.Mandarijneend
53.Manengans
54.Ringtaling
55.Siberische Taling -
56.Zomertaling
57.Slobeend
58.Krakeend
59.Bronskopeend-
60.Smient
61.Vlekbekeend-
62.Wilde Eend
63.Soepeend
64.Bahamapijlstaart-
65.Pijlstaart
66.Wintertaling
67.Amerikaanse Wintertaling-
68.Chileense Taling-
69.Marmereend-
70.Krooneend
71.Peposaca-eend-
72.Tafeleend
73.Witoogeend
74.Kuifeend
75.hybride Kuifeend x Tafeleend-
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Topper-
77.Eider
78.Grote Zee-eend-
79.Zwarte Zee-eend-
80.IJseend-
81.Brilduiker
82.Nonnetje-
83.Kokardezaagbek-
84.Grote Zaagbek-
85.Middelste Zaagbek
86.Rosse Stekelstaart
87.hybride eend-
88.Eend spec.
89.Patrijs
90.Koningsfazant-
91.Goudfazant-
92.Fazant
93.Zilverfazant-
94.Blauwe Pauw
95.Kip
96.Kwartel
97.Rode Patrijs
98.Nachtzwaluw
99.Gierzwaluw
100.Vale Gierzwaluw-
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Koekoek
102.Rotsduif-
103.Stadsduif
104.Holenduif
105.Houtduif
106.Zomertortel
107.Turkse Tortel
108.Diamantduif-
109.Waterral
110.Kwartelkoning-
111.Porseleinhoen-
112.Waterhoen
113.Meerkoet
114.Kleinst Waterhoen-
115.Kroonkraanvogel-
116.Kraanvogel
117.Dodaars
118.Roodhalsfuut
119.Fuut
120.Kuifduiker
121.Geoorde Fuut
122.Scholekster
123.Steltkluut-
124.Amerikaanse Steltkluut
125.Kluut
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Kievit
127.Goudplevier-
128.Zilverplevier
129.Bontbekplevier
130.Kleine Plevier
131.Strandplevier
132.Regenwulp
133.Wulp
134.Rosse Grutto-
135.Grutto
136.IJslandse Grutto-
137.Steenloper
138.Kanoet
139.Kemphaan
140.Drieteenstrandloper
141.Bonte Strandloper
142.Paarse Strandloper-
143.Kleine Strandloper-
144.Houtsnip
145.Bokje-
146.Watersnip
147.Rosse Franjepoot
148.Oeverloper
149.Witgat
150.Tureluur
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Zwarte Ruiter-
152.Groenpootruiter
153.Drieteenmeeuw-
154.Kokmeeuw
155.Dwergmeeuw
156.Ross` meeuw-
157.Zwartkopmeeuw
158.Stormmeeuw
159.Russische Stormmeeuw-
160.Ringsnavelmeeuw-
161.Grote Mantelmeeuw
162.Grote Burgemeester-
163.Kleine Burgemeester-
164.Zilvermeeuw
165.Zilvermeeuw (argenteus)-
166.Scandinavische Zilvermeeuw-
167.Pontische Meeuw
168.Geelpootmeeuw
169.Kleine Mantelmeeuw
170.Britse Kleine Mantelmeeuw-
171.Meeuw spec.-
172.Grote Stern
173.Dwergstern-
174.Visdief-
175.Grote Jager-
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Middelste Jager-
177.Kleine Jager-
178.Zeekoet-
179.Alk-
180.Alk of Zeekoet-
181.Papegaaiduiker-
182.Roodkeelduiker-
183.Parelduiker-
184.IJsduiker-
185.Duiker spec.-
186.Stormvogeltje-
187.Noordse Stormvogel-
188.Ooievaar
189.Jan-van-gent-
190.Aalscholver ssp sinensis
191.Aalscholver
192.Grote Aalscholver-
193.Kuifaalscholver-
194.Witte Ibis
195.Rode Ibis
196.Zwarte Ibis
197.Lepelaar
198.Roerdomp
199.Woudaap-
200.Kwak
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Koereiger
202.Blauwe Reiger
203.Purperreiger
204.Grote Zilverreiger
205.Kleine Zilverreiger
206.Grijze Wouw-
207.Wespendief-
208.Sperwer
209.Havik
210.Bruine Kiekendief
211.Blauwe Kiekendief
212.Steppekiekendief
213.Grauwe Kiekendief
214.Kiekendief spec.
215.Rode Wouw
216.Zwarte Wouw
217.Zeearend
218.Amerikaanse Zeearend-
219.Woestijnbuizerd-
220.Ruigpootbuizerd-
221.Buizerd
222.Kerkuil
223.Witte Kerkuil
224.Steenuil
225.Ransuil
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Velduil
227.Oehoe
228.Bosuil
229.Hop
230.IJsvogel
231.Bijeneter-
232.Draaihals
233.Middelste Bonte Specht
234.Kleine Bonte Specht
235.Grote Bonte Specht
236.Zwarte Specht
237.Groene Specht
238.Kuifcaracara-
239.Geelkopcaracara-
240.Torenvalk
241.Smelleken-
242.Boomvalk
243.Slechtvalk
244.Valkparkiet-
245.Monniksparkiet
246.Blauwvleugelara-
247.Grote Alexanderparkiet
248.Halsbandparkiet
249.Grasparkiet-
250.Grauwe Klauwier-
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Klapekster
252.Wielewaal-
253.Gaai
254.Roodsnavelkitta-
255.Ekster
256.Kauw
257.Noordse Kauw-
258.Roek
259.Zwarte Kraai
260.Bonte Kraai
261.Raaf
262.Pestvogel-
263.Zwarte Mees
264.Kuifmees
265.Glanskop
266.Matkop
267.Pimpelmees
268.Pleskes Mees-
269.Koolmees
270.Buidelmees
271.Baardman
272.Boomleeuwerik
273.Veldleeuwerik
274.Kuifleeuwerik
275.Strandleeuwerik-
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Oeverzwaluw-
277.Boerenzwaluw
278.Huiszwaluw
279.Cetti's Zanger
280.Staartmees
281.Witkopstaartmees-
282.Fluiter-
283.Humes Bladkoning-
284.Bruine Boszanger-
285.Fitis
286.Tjiftjaf
287.Siberische Tjiftjaf-
288.Iberische Tjiftjaf-
289.Grote Karekiet-
290.Rietzanger
291.Struikrietzanger-
292.Kleine Karekiet-
293.Bosrietzanger-
294.Orpheusspotvogel-
295.Spotvogel-
296.Snor-
297.Sprinkhaanzanger
298.Graszanger
299.Zwartkop
300.Tuinfluiter-
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Braamsluiper-
302.Grasmus
303.Provençaalse Grasmus-
304.Vuurgoudhaan
305.Goudhaan
306.Winterkoning
307.Boomklever
308.Taigaboomkruiper-
309.Kortsnavelboomkruiper
310.Boomkruiper
311.Treurmaina-
312.Spreeuw
313.Zanglijster
314.Grote Lijster
315.Koperwiek
316.Merel
317.Kramsvogel
318.Beflijster
319.Lijster spec.
320.Grauwe Vliegenvanger-
321.Roodborst
322.Blauwborst
323.Witsterblauwborst-
324.Nachtegaal
325.Bonte Vliegenvanger-
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Zwarte Roodstaart
327.Gekraagde Roodstaart
328.Paapje
329.Roodborsttapuit
330.Tapuit
331.Ringmus
332.Huismus
333.Heggenmus
334.Engelse Kwikstaart-
335.Gele Kwikstaart
336.Grote Gele Kwikstaart
337.Witte Kwikstaart
338.Rouwkwikstaart
339.Witte Kwikstaart (spec)
340.Grote Pieper-
341.Graspieper
342.Boompieper
343.Waterpieper-
344.Oeverpieper
345.Vink
346.Keep
347.Appelvink
348.Goudvink
349.Noordse Goudvink-
350.Roodmus
#NaamWintervogelsBroedvogels
351.Mexicaanse Roodmus-
352.Groenling
353.Frater-
354.Kneu
355.Grote Barmsijs-
356.Kleine Barmsijs
357.Barmsijs (Grote of Kleine)
358.Kruisbek
359.Putter
360.Europese Kanarie
361.Kanarie-
362.Sijs
363.IJsgors
364.Sneeuwgors-
365.IJslandse Sneeuwgors-
366.Grauwe Gors
367.Geelgors
368.Dwerggors-
369.Bosgors-
370.Rietgors
371.Zanggors-
372.Vogel onbekend