Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Waargenomen soorten

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Zwartbuikfluiteend-
2.Rosse Fluiteend-
3.Rotgans-
4.Zwartbuikrotgans-
5.Witbuikrotgans-
6.Roodhalsgans-
7.Grote Canadese Gans
8.canadese gans spec.
9.Kleine Canadese Gans (parvipes)
10.hybride Canadese gans x Grauwe gans
11.hybride Canadese Gans x Soepgans-
12.hybride Canadese Gans x Kolgans-
13.Brandgans
14.hybride Brandgans x Canadese Gans
15.hybride Brandgans x Grauwe Gans-
16.hybride Brandgans x Kolgans-
17.hybride Brandgans x Sneeuwgans-
18.Kleine Canadese Gans (minima)
19.Kleine Canadese Gans (hutchinsii)-
20.Indische Gans
21.hybride Indische Gans x Brandgans-
22.hybride Indische Gans x Grauwe Gans-
23.Keizergans-
24.Ross` Gans-
25.Sneeuwgans-
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Grote Sneeuwgans-
27.Grauwe Gans
28.Soepgans
29.Zwaangans
30.Knobbelgans (Chinese)
31.Taigarietgans-
32.Kleine Rietgans-
33.Toendrarietgans-
34.Rietgans (Toendra of Taiga)-
35.Kolgans
36.Kolgans (albifrons)-
37.hybride Kolgans x Grauwe Gans-
38.Dwerggans-
39.Zwarte Zwaan
40.Knobbelzwaan
41.hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan-
42.Kleine Zwaan-
43.Wilde Zwaan-
44.Zwaan spec.
45.hybride gans-
46.Gans spec.
47.Nijlgans
48.Magelhaengans
49.Bergeend
50.Casarca
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.hybride Casarca x Bergeend-
52.Kaapse Casarca-
53.Muskuseend
54.Carolina-eend
55.Mandarijneend
56.Manengans
57.Ringtaling
58.Siberische Taling -
59.Zomertaling
60.Slobeend
61.Krakeend
62.Bronskopeend-
63.Smient
64.Chileense Smient -
65.Vlekbekeend-
66.Wilde Eend
67.Soepeend
68.Kaapse Taling-
69.Bahamapijlstaart-
70.Pijlstaart
71.Wintertaling
72.Amerikaanse Wintertaling-
73.Chileense Taling-
74.Marmereend-
75.Krooneend
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Peposaca-eend-
77.Tafeleend
78.hybride Tafeleend x Witoogeend-
79.Witoogeend
80.Ringsnaveleend-
81.Kuifeend
82.hybride Kuifeend x Tafeleend-
83.Topper-
84.Eider
85.Grote Zee-eend-
86.Zwarte Zee-eend-
87.IJseend-
88.Brilduiker
89.Nonnetje-
90.Kokardezaagbek-
91.Grote Zaagbek-
92.Middelste Zaagbek
93.Rosse Stekelstaart
94.hybride eend-
95.Eend spec.
96.Helmparelhoen
97.Californische Kuifkwartel-
98.Patrijs
99.Koningsfazant-
100.Goudfazant-
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Fazant
102.Zilverfazant-
103.Blauwe Pauw
104.Kip
105.Kwartel
106.Rode Patrijs
107.Nachtzwaluw
108.Gierzwaluw
109.Vale Gierzwaluw-
110.Koekoek
111.Rotsduif-
112.Stadsduif
113.Holenduif
114.Houtduif
115.Zomertortel
116.Turkse Tortel
117.Diamantduif-
118.Waterral
119.Kwartelkoning-
120.Porseleinhoen-
121.Waterhoen
122.Meerkoet
123.Kleinst Waterhoen-
124.Kroonkraanvogel-
125.Kraanvogel
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Dodaars
127.Roodhalsfuut
128.Fuut
129.Kuifduiker
130.Geoorde Fuut
131.Scholekster
132.Steltkluut-
133.Amerikaanse Steltkluut
134.Kluut
135.Kievit
136.Goudplevier-
137.Zilverplevier
138.Bontbekplevier
139.Kleine Plevier
140.Strandplevier
141.Regenwulp
142.Wulp
143.Rosse Grutto-
144.Grutto
145.IJslandse Grutto-
146.Steenloper
147.Kanoet
148.Kemphaan
149.Drieteenstrandloper
150.Bonte Strandloper
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Paarse Strandloper-
152.Kleine Strandloper-
153.Houtsnip
154.Bokje-
155.Watersnip
156.Rosse Franjepoot
157.Oeverloper
158.Witgat
159.Tureluur
160.Zwarte Ruiter-
161.Groenpootruiter
162.Drieteenmeeuw-
163.Kokmeeuw
164.Dwergmeeuw
165.Ross` meeuw-
166.Zwartkopmeeuw
167.Stormmeeuw
168.Russische Stormmeeuw-
169.Ringsnavelmeeuw-
170.Grote Mantelmeeuw
171.Grote Burgemeester-
172.Kleine Burgemeester-
173.Zilvermeeuw
174.Zilvermeeuw (argenteus)-
175.Scandinavische Zilvermeeuw-
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Pontische Meeuw
177.Geelpootmeeuw
178.Geelpootmeeuw spec.-
179.Kleine Mantelmeeuw
180.Britse Kleine Mantelmeeuw-
181.Meeuw spec.
182.Grote Stern
183.Dwergstern-
184.Visdief-
185.Grote Jager-
186.Middelste Jager-
187.Kleine Jager-
188.Zeekoet-
189.Alk-
190.Alk of Zeekoet-
191.Papegaaiduiker-
192.Roodkeelduiker-
193.Parelduiker-
194.IJsduiker-
195.Duiker spec.-
196.Stormvogeltje-
197.Noordse Stormvogel-
198.Ooievaar
199.Jan-van-gent-
200.Dwergaalscholver-
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Aalscholver ssp sinensis
202.Aalscholver
203.Grote Aalscholver-
204.Kuifaalscholver-
205.Heilige Ibis-
206.Witte Ibis
207.Rode Ibis
208.Zwarte Ibis
209.Lepelaar
210.Roerdomp
211.Woudaap-
212.Kwak
213.Koereiger
214.Blauwe Reiger
215.Purperreiger
216.Grote Zilverreiger
217.Kleine Zilverreiger
218.Grijze Wouw-
219.Wespendief
220.Sperwer
221.Havik
222.Bruine Kiekendief
223.Blauwe Kiekendief
224.Steppekiekendief
225.Grauwe Kiekendief
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Kiekendief spec.
227.Rode Wouw
228.Zwarte Wouw
229.Zeearend
230.Amerikaanse Zeearend-
231.Woestijnbuizerd-
232.Ruigpootbuizerd-
233.Buizerd
234.Kerkuil
235.Witte Kerkuil
236.Steenuil
237.Ransuil
238.Velduil
239.Oehoe
240.Bosuil
241.Hop
242.IJsvogel
243.Bijeneter-
244.Draaihals
245.Middelste Bonte Specht
246.Kleine Bonte Specht
247.Grote Bonte Specht
248.Zwarte Specht
249.Groene Specht
250.Kuifcaracara-
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Geelkopcaracara-
252.Torenvalk
253.Smelleken-
254.Boomvalk
255.Slechtvalk
256.Valkparkiet-
257.Monniksparkiet
258.Blauwvleugelara-
259.Grote Alexanderparkiet
260.Halsbandparkiet
261.Grasparkiet-
262.Grauwe Klauwier-
263.Klapekster
264.Wielewaal-
265.Gaai
266.Roodsnavelkitta-
267.Ekster
268.Kauw
269.Noordse Kauw-
270.Roek
271.Zwarte Kraai
272.Bonte Kraai
273.Raaf
274.Pestvogel-
275.Zwarte Mees
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Kuifmees
277.Glanskop
278.Matkop
279.Pimpelmees
280.Koolmees
281.Buidelmees
282.Baardman
283.Boomleeuwerik
284.Veldleeuwerik
285.Kuifleeuwerik
286.Strandleeuwerik-
287.Oeverzwaluw
288.Boerenzwaluw
289.Huiszwaluw
290.Cetti's Zanger
291.Staartmees
292.Witkopstaartmees-
293.Fluiter-
294.Humes Bladkoning-
295.Bladkoning-
296.Pallas` Boszanger-
297.Bruine Boszanger-
298.Fitis
299.Tjiftjaf
300.Siberische Tjiftjaf-
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Iberische Tjiftjaf-
302.Grote Karekiet-
303.Zwartkoprietzanger-
304.Rietzanger
305.Struikrietzanger-
306.Kleine Karekiet
307.Bosrietzanger
308.Orpheusspotvogel-
309.Spotvogel-
310.Krekelzanger-
311.Snor
312.Sprinkhaanzanger
313.Graszanger
314.Zwartkop
315.Tuinfluiter-
316.Braamsluiper-
317.Grasmus
318.Provençaalse Grasmus-
319.Vuurgoudhaan
320.Goudhaan
321.Winterkoning
322.Boomklever
323.Taigaboomkruiper-
324.Kortsnavelboomkruiper
325.Boomkruiper
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Spreeuw
327.Zanglijster
328.Grote Lijster
329.Koperwiek
330.Merel
331.Kramsvogel
332.Beflijster
333.Lijster spec.
334.Grauwe Vliegenvanger-
335.Roodborst
336.Blauwborst
337.Witsterblauwborst-
338.Nachtegaal
339.Bonte Vliegenvanger-
340.Zwarte Roodstaart
341.Gekraagde Roodstaart
342.Paapje
343.Roodborsttapuit
344.Aziatische Roodborsttapuit-
345.Tapuit
346.Ringmus
347.Huismus
348.Zebravink-
349.Heggenmus
350.Engelse Kwikstaart-
#NaamWintervogelsBroedvogels
351.Gele Kwikstaart
352.Grote Gele Kwikstaart
353.Witte Kwikstaart
354.Rouwkwikstaart
355.Witte Kwikstaart (spec)
356.Grote Pieper-
357.Graspieper
358.Boompieper
359.Waterpieper-
360.Oeverpieper
361.Vink
362.Keep
363.Appelvink
364.Goudvink
365.Noordse Goudvink-
366.Roodmus
367.Mexicaanse Roodmus-
368.Groenling
369.Frater-
370.Kneu
371.Grote Barmsijs-
372.Kleine Barmsijs
373.Barmsijs (Grote of Kleine)
374.Grote Kruisbek
375.Kruisbek
#NaamWintervogelsBroedvogels
376.Putter
377.Europese Kanarie
378.Kanarie-
379.Sijs
380.IJsgors
381.Sneeuwgors-
382.IJslandse Sneeuwgors-
383.Grauwe Gors
384.Geelgors
385.Dwerggors-
386.Bosgors-
387.Rietgors
388.Zanggors-
389.Vogel onbekend